(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com

Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu luật pháp và yêu cầu khác của ISO 50001 & 140001

Thứ ba - 13/10/2015 00:34 - Đã xem: 8195

Việc đáp ứng yêu cầu pháp luật, yêu cầu đánh giá sự tuân thủ và những yêu cầu khác là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường (EMS) cũng như hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) nhằm đáp ứng ISO 14001:2004 và ISO 50001:2011. 

Đồng thời, các yêu cầu này cũng hỗ trợ cho những cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo cao nhất trong tuyên bố Chính sách môi trường và năng lượng. 

Để biết thêm chi tiết về những yêu cầu này, tham khảo tài liệu dưới đây do ông Phan Tuấn Hùng chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001, Công ty TNHH TUVNORD Việt Nam thực hiện. 

Download tài liệu tại đây.

 
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?


TƯ VẤN
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
(0909.901.045)
 

Thăm dò ý kiến

Khi chi phí sử dụng điện cao, bạn có sẳn sàng thay thế các thiết bị điện hiện tại bằng các thiết bị điện tiết kiệm không?

Không