(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com

Quảng Trị tăng cường tiết kiệm điện

Thứ ba - 12/09/2017 16:04 - Đã xem: 1860
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Văn bản số 4506, ngày 11/9/2017 chỉ đạo sử dụng tiết kiệm điện trên địa bàn toàn tỉnh.
Công nhân Điện lực Quảng Trị hướng dẫn sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị vào giờ cao điểm

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, đối với các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành; quán triệt thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; thực hiện nghiêm túc danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị, các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, hộ sử dụng điện sử dụng các thiết bị dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm.

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 
 


Nguồn tin: baocongthuong.com.vn
 
40 năm 
Giải phóng Quảng Trị

Thăm dò ý kiến

Khi chi phí sử dụng điện cao, bạn có sẳn sàng thay thế các thiết bị điện hiện tại bằng các thiết bị điện tiết kiệm không?

Không

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ 
 
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?


Tuyển dụng tháng 5/2018
- Tuyển dụng 1 kế toán
TƯ VẤN

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG


ONLINE
(0909.901.045)