(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com
40 năm 
Giải phóng Quảng Trị

Thăm dò ý kiến

Khi chi phí sử dụng điện cao, bạn có sẳn sàng thay thế các thiết bị điện hiện tại bằng các thiết bị điện tiết kiệm không?

Không

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ 
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí

Thứ ba - 27/12/2016 14:47 - Đã xem: 2127
 Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Quy chuẩn được bố cục thành 4 phần, với nội dung cụ thể như sau:

Phần 1. Quy định chung

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định đối với đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

Phần 2. Quy định về kỹ thuật

Phần này gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Yêu cầu chung; Phân loại đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại; Lựa chọn vật liệu; Quy định về thiết kế; Quy định về chế tạo; Quy định về lắp đặt; Quy định về thử nghiệm, kiểm định; Quy định về an toàn trong vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa.

Phần 3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

Phần này quy định các vấn đề liên quan đến: Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đường ống dẫn.

Phần 4. Điều khoản thi hành

Quy định về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản được viện dẫn trong quy chuẩn.

Ngoài ra, Quy chuẩn có 4 phụ lục đính kèm:

Phụ lục 1. Quy định về vật liệu; Phụ lục 2. Tính toán chiều dày đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại; Phụ lục 3. Quy định thử áp, thử kín đường ống khí đốt cố định bằng kim loại; Phụ lục 4. Khoảng cách an toàn giữa hai đường ống vận chuyển khí đốt, giữa đường ống vận chuyển khí đốt và các đối tượng tiếp giáp.


Nguồn tin: tietkiemnangluong.vn
 
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?


Tuyển dụng tháng 5/2018
- Tuyển dụng 1 kế toán
TƯ VẤN

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG


ONLINE
(0909.901.045)