(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com

Quy trình kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán năng lượng chi tiết

Thứ hai - 13/04/2015 22:23 - Đã xem: 9642
Xem thêm kiểm toán năng lượng là gì: 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?

kiem-toan-nang-luong-congnghevinhcuu.com
1. Kiểm toán năng lượng sơ bộ:

Giúp doanh nghiệp đánh giá nhanh về hiện trạng sử dụng năng lượng, quản lý năng lượng, phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng.

Các bước thực hiện gồm

Bước 1: Thu thập thông tin,Doanh nghiệp thực hiện theo “Phiếu thu thập dữ liệu”.

Bước 2: Kiểm toán sơ bộ với nội dung: trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp về thực trạng quản lý và sử dụng năng lượng; khảo sát dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị nănglượng (điện, nhiệt, lạnh) để phát hiện nhanh các cơ hội tiết kiệm năng lượng.

- Cán bộ tư vấn: Chuyên gia tiết kiệm năng lượng

- Cán bộ doanh nghiệp: Cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ quản lý năng lượng.

Bước 3: Lập báo cáo Kiểm toán năng lượng sơ bộ 

2. Kiểm toán năng lượng chi tiết

Kiểm toán năng lượng chi tiết là mức độ đầy đủ nhất kiểm toán năng lượng. Theo yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết 3 năm/1lần.

Các bước chính thực hiện gồm:

- Chuẩn bị kiểm toán năng lượng: tổ chức, nhân lực, thiết bị, bảng câu hỏi…

- Thu thập dữ liệu về dây chuyền thiết bị, sản xuất, năng lượng.

- Kiểm tra thực địa và xây dựng kế hoạch đo đạc.
- Thực hiện các đợt đo đạc thực tế.

- Phân tích chi tiết tỉ lệ tiêu thụ năng lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng.

- Xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) khả thi.

+ Phân tích kinh tế, tài chính cho các dự án TKNL được đề xuất.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án TKNL cho nhà máy.
+ Xây dựng báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết.

Xem thêm chi tiết về kiểm toán năng lượng: 

Quy trình kiểm toán năng lượng


Xem thêm các loại kiểm toán năng lượng:

Các loại kiểm toán năng lượng

 
 
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?


TƯ VẤN
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
(0909.901.045)
 

Thăm dò ý kiến

Khi chi phí sử dụng điện cao, bạn có sẳn sàng thay thế các thiết bị điện hiện tại bằng các thiết bị điện tiết kiệm không?

Không